Intussen… in het Grenspark in wording…

challenge 1 marker  Challenge 50 streekholders Challenge 2 marker  Challenge 150 000 m² nieuw voedselgebed voor de bruine kiekendief Challenge 3 marker  Challenge 20 vleermuiskasten Challenge 4 marker  Challenge waarnemingen van 200 vogelsoorten Challenge 5 marker  Challenge 20 streekproducten
Challenge 6 marker  Challenge 20 grensparkgastheren Challenge 7 marker  Challenge 10 amfibiepoelen Challenge 8 marker  Challenge 30 grensparklandbouwers Challenge 9 marker  Challenge 150 grensparkfoto's op social media Challenge 10 marker  Challenge 100 000 grensparkbezoekers

Oerlandschap in Het Verdronken Land van Saeftinghe

Het Verdronken Land van Saeftinghe is uniek in West-Europa. Nergens vind je zo’n uitgestrekt brakwatergebied, waar je op het ritme van eb en vloed deint. Het is het speelveld van de zee en de Schelde.

Met de gidsen van het Bezoekerscentrum Saeftinghe ontdek je delen van het indrukwekkende gebied waar je anders niet kan komen. Zij kennen alle spleetjes en gaatjes, en geulen en kreken op hun duimpje en kunnen je vertellen over de rijke geschiedenis van Saeftinghe, eens een welvarend gebied met een eigen kasteel!

Wie het liever toch op eigen kracht doet, kan op bepaalde plaatsen vrij struinen of de uitgezette routes volgen.

Meer informatie op www.saeftinghe.eu.

Hedwige-Prosperproject, het kleine broertje van…

Als grensoverschrijdend project telt Hedwige-Prosper ongeveer 465 hectare en past het naadloos in de Vlaams- Nederlandse toekomstvisie op een toegankelijke, veilige en natuurlijke Schelde.

Op de Vlaamse poldergrond bestaat het project uit ongeveer 170 hectare. De resterende hectares liggen op Nederlands grondgebied. Concreet betekent dit dat de Hertogin Hedwigepolder en het noordelijk gedeelte van de Hertog Prosperpolder een getijdengebied worden.

Water stroomt hier binnenkort twee maal per dag, bij vloed, binnen. Bij eb vloeit het gebied weer leeg. Op deze manier ontstaat een groot en zeldzaam natuurgebied dat meehelpt om ons te behoeden voor overstromingen. Maar voor we op onze beide oren kunnen slapen, moeten we hard werken aan een nieuwe dijk!

Meer weten? Neem een kijkje op de projectwebsite

Grasklaver, spelt en luzerne in de Nieuw-Arenbergpolder

Op 8ha van de Nieuw-Arenbergpolder experimenteren we met verschillende kiekendiefvriendelijke gewassen. Samen met de lokale landbouwgemeenschap zaaiden en oogsten we in 2015 grasklaver en spelt. In 2016 zaaiden we grasklaver en luzerne. Een team van ecologische, landbouwkundige en economische experten volgen de resultaten van dichtbij op.

Het is de bedoeling dat deze gewassen economisch voor de betrokken landbouwers even rendabel zijn als de meer gangbare teelten. Alle signalen wijzen erop dat vooral veeteeltbedrijven inderdaad wel varen bij de overschakeling naar deze gewassen aangezien ze gesmaakt veevoeder opleveren.

Ook de eerste ecologische resultaten zijn hoopvol. We ontdekten al muizenholletjes tussen de gewassen. Als die trend doorzet, vindt de bruine kiekendief hier straks een rijk gevulde feestdis terug!

Experimenteren in Logistiek Park Waaslandhaven

De aanleg van bedrijventerrein ‘Logistiek Park Waaslandhaven’ start ten vroegste in 2018 start. Ideaal om deze perfect gelegen 13,5 hectare  in te schakelen voor enkele experimenten.

Geïnteresseerde landbouwers kregen de kans om op deze braakliggende grond een heel assortiment kiekendiefvriendelijke teelten te testen. Als tegenprestatie engageren ze zich om ook op hun eigen grond een zelfde oppervlakte van hun favoriete gewas te verbouwen.

In de zomer van 2016 maakten de bramen en brandnetels plaats voor onder andere rode en witte klaver, wilde chicorei en smalle weegbree en grassoorten zoals rietzwenkgras, Engels en Italiaans raaigras, kropaar, veldbeemd.

Start typing and press Enter to search