Challenge geslaagd: 30 landbouwers experimenteren in openluchtlabo 

Natuur en landbouw groeien in het Grenspark Groot-Saeftinghe almaar dichter naar elkaar toe. Landbouwers spelen daar een belangrijke rol in. Door het inzetten van ‘nieuwe’ teelten, helpen ze het leefgebied van de bruine kiekendief te vergroten (zie challenge 2). Diezelfde teelten blijken krachtvoer voor vee te zijn, zodat ze economisch eveneens rendabel zijn.

Maar ook voor het beheer van graslanden, akkerstroken en dijken slaan we graag de handen in elkaar.

Tijdens het broedseizoen brengen vogelmonitoren de aanwezige vogels en hun nesten in kaart, zodat landbouwers het beheer van hun percelen kunnen afstemmen op aanwezige beschermde vogelsoorten.

De braakliggende stroken langs akkers en ook dijken vormen perfecte verbindingswegen voor allerlei dier- en plantensoorten. Als ze niet onderhouden worden, vormen ze echter schuilplaatsen voor vleeseters als de vos, marter, egel, enzovoort. Door schapen in te schakelen voor begrazing van de dijken, krijgen kwetsbare soorten betere overlevingskansen. Ook dat is innovatieve landbouw.

Wat kan jij doen?

De challenge is dan wel geslaagd, duurzame landbouw is een permanent engagement.

  • Ken jij of ben jij een landbouwer die openstaat om innovatieve teelten te testen en tegelijk een inspanning te leveren voor de natuur?
  • Heb je interesse om een streekshop te runnen met akkerverse producten?
  • Of heb je een ander agrarisch topidee dat je wil pitchen?

Geef ons een seintje via ikdoemee@grensparkchallenge.eu!

Waar staan we?
100%

Start typing and press Enter to search