Wist je dat…

… natuur en landbouw de laatste jaren steeds dichter naar elkaar toegroeien?

Ook in het Grenspark spelen landbouwers straks een belangrijke rol. Door het inzetten van ‘nieuwe’ teelten, helpen ze het leefgebied van de bruine kiekendief te vergroten (zie challenge 2). Maar ook voor het beheer van graslanden, akkerstroken en dijken slaan we graag de handen in elkaar.

Tijdens het broedseizoen brengen vogelmonitoren de aanwezige vogels en hun nesten in kaart, zodat landbouwers het beheer van hun percelen kunnen afstemmen op aanwezige beschermde vogelsoorten.

De braakliggende stroken langs akkers en ook dijken vormen perfecte verbindingswegen voor allerlei dier- en plantensoorten. Als ze niet onderhouden worden, vormen ze echter schuilplaatsen voor vleeseters als de vos, marter, egel, enzovoort. Door schapen in te schakelen voor begrazing van de dijken, krijgen kwetsbare soorten betere overlevingskansen. Ook dat is innovatieve landbouw.

Wat kan jij doen?

  • Ken jij of ben jij een landbouwer die openstaat om innovatieve teelten te testen?
  • Ken jij of ben jij een schapenhouder?
  • Ken jij of ben jij een landbouwer die extra inspanningen wil leveren voor de natuur?

Geef ons een seintje via ikdoemee@grensparkchallenge.eu!

Waar staan we?
36.67%

Start typing and press Enter to search