Grasklaver, spelt en luzerne in de Nieuw-Arenbergpolder

 In bruine kiekendief
Facebooktwitterpinterestmail 

Op 8ha van de Nieuw-Arenbergpolder experimenteren we in een demonstratieproject met verschillende kiekendiefvriendelijke gewassen. Samen met de lokale landbouwgemeenschap zaaiden en oogsten we in 2015 grasklaver en spelt. In 2016 stond hier grasklaver en luzerne. Een team van ecologische, landbouwkundige en economische experten volgen de resultaten van dichtbij op.

Het is de bedoeling dat deze gewassen economisch voor de betrokken landbouwers even rendabel zijn als de meer gangbare teelten. Alle signalen wijzen erop dat vooral veeteeltbedrijven inderdaad wel varen bij de overschakeling naar deze gewassen aangezien ze gesmaakt veevoeder opleveren.

Ook de eerste ecologische resultaten zijn hoopvol. We ontdekten al muizenholletjes tussen de gewassen. Als die trend doorzet, vindt de bruine kiekendief hier straks een rijk gevulde feestdis terug!

Start typing and press Enter to search