Rugstreeppad paart paradijselijk in tien nieuw amfibiepoelen

 In amfibiepoelen, Nieuws
Facebooktwitterpinterestmail 

De voorbije vier jaar legden allerlei instanties met de hulp van de streek tien amfibiepoelen aan in het groeiende Grenspark Groot-Saeftinghe. Zulke poelen zijn een belangrijke habitat voor padden, kikkers, salamanders en in het bijzonder de rugstreeppad. Een soort die typisch is voor de regio en Europese bescherming geniet. Om de tiende poel te vieren, kusten leerlingen van VBS Wonderwijs uit Beveren een symbolische rugstreeppad veel geluk toe in zijn nieuwe plonsparadijs. Symbolisch, want de padden stuurden helaas hun kat naar de viering van de achtste geslaagde Grensparkchallenge.

De rugstreeppad is een doelsoort van het Interreg-project Grenspark Groot-Saeftinghe. Binnen dat project gaan acht partners samen met de buurt de Grensparkchallenge aan. Eén uitdaging was om tien amfibiepoelen aan te leggen waar de koudbloedige bevolking een veilige leefwereld vindt. Rugstreeppadden zijn namelijk kieskeurig. Ze leven in zandrijke gebieden, zoals heides of duinen, waar ze zich makkelijk kunnen ingraven. “Bij de aanleg van de Waaslandhaven is er hier veel zand opgespoten. Vanuit het havengebied zijn ze zich komen vestigen in de Doelpolder Noord en Prosperpolder Zuid en Noord”, verklaart Johan Baetens van Natuurpunt.

 

Nieuwe poelen vlakbij huidige habitat

“In die polders stroomt straks regelmatig brak Scheldewater. Daar houdt de rugstreeppad niet van, want met zijn korte pootjes is het geen fantastische zwemmer”, weet Lauren Vanden Abeele, die de challenge namens het Agentschap voor Natuur en Bos coördineert. “Vandaar dat we de meeste poelen achter de dijk van Ouden Doel inrichtten. Dat is niet ver van waar ze nu leven. Twee andere poelen liggen achter de dijk aan de Hedwigepolder. Ten slotte liggen er nog twee in Ossenisse nabij de Westdijk en één aan de Eisenhowersingel in Kloosterzande.” Agentschap Natuur en Bos groef de poelen eerst lichtjes uit, zodat ze een kom vormen waar regenwater in kan staan. Daarna vulde de aannemer ze met los zand en legde lage heuvels aan met de uitgegraven kleigrond.

 

Een andere aanleiding voor de poelen is het aparte paargedrag van de geelgestreepte kikvorsachtige. “In de paartijd blijven ze in de buurt van hun overwinterplaats. De mannetjes gaan rond ondiepe plassen, die snel opwarmen, zitten. Daar ‘roepen’ ze om vrouwtjes te lokken. Ze doen dus niet mee aan de paddentrek”, duidt Baetens. De rugstreeppad reproduceert zich trouwens goed. Gedurende de paartijd telden de vrijwilligers van Natuurpunt in 2019 1137 roepende mannetjes. Dat waren er meer dan vorige jaren.

 

Belangrijk voor biodiversiteit

Talrijke vogels, vissen en zoogdieren profiteren mee van de amfibiepoelen. De amfibie-eitjes en kikkervisjes zijn een voorname voedingsbron die de regionale biodiversiteit op pijl houden. “Natuur bepaalt samen met de haven en de landbouw de drie-eenheid, waarrond we het Grenspark Groot-Saeftinghe bouwen”, zegt projectleider Richard Rozemeijer van Provincie Zeeland. “Wanneer we het Verdronken Land Van Saeftinghe verbinden met de Hedwige-Prosperpolder, ontstaat er een prachtig aaneengesloten natuurgebied van meer dan 4000 hectare. Veel plant- en diersoorten zijn dol op getijdennatuur, maar die is zeldzaam. Dat maakt het harde werk helemaal de moeite waard, zeker als je ziet dat typische diersoorten zoals deze rugstreeppad het hier goed doen.”

 

Andere amfibieën, die binnenkort uit hun winterslaap ontwaken, zullen eveneens pleisteren in de poelen. “Langs sommige wegen staan schermen, die de dieren tijdens de amfibieëntrek naar een emmer begeleiden. Elke ochtend checken onze vrijwilligers de emmers en brengen de dieren naar een amfibieënpoel. Aangezien ze daar soortgenoten en voedsel vinden, blijven ze daar”, laat de Natuurpunt-coördinator van het Waasland en linkeroever weten.

Start typing and press Enter to search