Vervolgevent: grensverleggend landbouwen

 In bruine kiekendief, landbouwers
Facebooktwitterpinterestmail 

Vorig jaar namen ruim 50 enthousiaste landbouwers deel aan een evenement over experimentele agrarische teelten en biodiverse kiekendiefvriendelijke gewassen. Dat grote succes willen we uitbouwen, over de landsgrenzen heen. Wat hebben de Vlamingen en de Nederlanders geleerd uit het eerste projectjaar en hoe kunnen die ervaringen elkaar versterken?

Daarom houden we een vervolgevent en we zouden het heel fijn vinden mochten jullie er bijzijn. Dit keer liggen er vier vernieuwende thema’s op de plank:

  1. Landinrichting en ruilverkaveling: wat heb ik daarbij te winnen?
  2. Andere teelten die een agrarische en biodiverse win-win opleveren.
  3. Nieuwe afzetmogelijkheden en hoe ze te benutten
  4. Lessen geleerd uit de eerste kiekendiefvriendelijke oogst

Jij kiest het thema dat jou aangaat
Rond elk van die vier thema’s zal telkens een neutrale gespreksleider een werksessie voorzitten. Aan jou de keuze welke van die thema’s je liefst met enkele collega’s uit de streek wil uitspitten. De gespreksleider zal louter enkele zaadjes planten over het thema in kwestie, zodat er een vruchtbare en grensoverschrijdende wisselwerking ontstaat, volledig vanuit het standpunt van jullie als Grensparklandbouwers.
Preview: economische en ecologische resultaten bruine kiekendiefproject
Met stip voorop in het programma staan echter de economische resultaten en ecologische indicaties van het eerste oogstjaar van het bruine kiekendiefproject. Vele landbouwers deden mee, wat hebben zij nu precies gerealiseerd? Jullie krijgen de exclusieve primeur!

Catering van eigen kweek
Tijdens de werksessie en na de terugkoppeling voor een boerenpanel, serveert de Mariahoeve enkele lekkernijen, gemaakt met ingrediënten uit de bodem van enkele Grensparklandbouwers. Alleen dan weten we zeker dat het echt lekker is!

Oogst gouden ideeën

Of je vorige keer nu mee ingestapt bent in het kiekendiefproject of niet, op het Grensverleggend Landbouwen evenement worden sowieso gouden ideeën gedeeld. Het zou zonde zijn om die aan jou te laten voorbijgaan.

Klinkt dat interessant, ben je landbouwer en kom je graag langs? Schrijf in via deze website.

 

 

 

 

Start typing and press Enter to search