Eerste Grensparkchallenge geslaagd!

 In bruine kiekendief, Nieuws
Facebooktwitterpinterestmail 

11 Vlaamse en Nederlandse landbouwers zorgen samen in de grensstreek voor 150.000m2 nieuw voedselgebied voor de bruine kiekendief. Een demo-project in het Nederlandse Terhole droeg de laatste 32.000 m2 bij. Daarmee is de eerste en meteen de moeilijkste Grensparkchallenge geslaagd! Toon Tessier van Havenbedrijf Antwerpen, glundert: “Dit is prachtig. We hadden niet verwacht dat nu net deze challenge als eerste zou slagen. Maar er kwam aan een recordtempo een schitterende samenwerking tot stand dankzij de open blik van de landbouwers en het advies van de natuursector. De bruine kiekendief mag beide pootjes kussen met zulke landbouwers.”

Zeldzame prachtvogel

Dankzij de challenge krijgt deze zeldzame prachtvogel er een nieuw, grensoverschrijdend leefgebied bij. Dat is nodig, want de bruine kiekendief kan in de grensregio wel wat hulp gebruiken. De roofvogel bouwt zijn nest het liefst in het riet of in het graan op het land en wil zijn jongen groot brengen in een rustige omgeving. Dergelijk leefgebied wordt helaas schaarser in West-Europa. “Gelukkig komen onze Vlaamse en Nederlandse landbouwers tot zijn redding”, looft Toon. “Met kiekendiefvriendelijke teelten, zoals klaver, luzerne en spelt trekken ze muizen en kleine vogels aan, prooien die de bruine kiekendief in onze dichtbevolkte streken nauwelijks nog vindt. Bovendien profiteren de landbouwers zelf ook van die gewassen, want hun vee lust het graag. Een win voor mens, dier en natuur.”

Experimentele teelt

Concreet zaaiden en oogstten de deelnemende landbouwers gewassen als grasklaver, luzerne, spelt en Sint-Jansrogge. Naast kiekendiefvriendelijk, zijn die teelten ook experimenteel.  Een team van ecologische, landbouwkundige en economische experts volgen de resultaten van dichtbij op. Mischa Indeherberg, adviseur, verklaart nader: “Het is de bedoeling dat die gewassen economisch even rendabel zijn voor de betrokken landbouwers dan de meer gangbare teelten. Alle signalen wijzen erop dat vooral veeteeltbedrijven inderdaad wel varen bij de overschakeling, aangezien ze smaakvol veevoeder opleveren. Ook de eerste ecologische resultaten zijn hoopvol. We ontdekten al muizenholletjes tussen de gewassen. Als die trend doorzet, vindt de bruine kiekendief hier straks een rijk gevulde feestdis terug!”

Nog uitbreiding mogelijk

Daar stopt het niet. Op 22 februari ontvingen de ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’-projectpartners meer dan 60 Vlaamse en Nederlandse landbouwers om ideeën en ervaringen uit te wisselen met streekgenoten rond agrarisch natuurbeheer. Naast een update over hoe subsidiemaatregelen, beheersovereenkomsten en pasmuntovereenkomsten het beste ingezet worden voor hun bedrijf, bespraken ze wie nog in het Interregproject ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’ wil stappen. Als ze dat doen, kan het voedselgebied van de kiekendief nog verder uitbreiden.

Waar kadert die uitdaging ook alweer in?

De Grensparkchallenge bestaat uit tien concrete uitdagingen, die elk de weg vrijmaken naar een echte grensparkentiteit. Precies dat is het doel van het Interregproject ‘Grenspark Groot-Saeftinghe’. In dat project werken alle betrokken partijen (natuur- en landbouwsector, buurtbewoners, beleidsmakers, bedrijven) samen om dat doel te bereiken.

Start typing and press Enter to search