1. IDENTITEIT EN POSITIONERING
Stap 1 is om met elkaar de identiteit en de kernwaarden van het Grenspark vast te stellen. Wat
zijn de onderscheidende kwaliteiten of het unieke DNA van het gebied? Welke kernwaarden horen daarbij? En wat zou het Grenspark kunnen worden? Want het gaat niet alleen om hoe het nu is, maar ook om kansen en wensen voor de toekomst. De identiteit is de basis voor de toeristische positionering en de gebiedsmarketing van het Grenspark en is sturend voor toekomstige activiteiten, ruimtelijke ontwikkelingen en inrichtingsmaatregelen.
Niet voor bange mensen
De uitgevoerde gebiedsanalyse en de foto’s van Theo Baart laten al iets van deze identiteit zien. Groot-Saeftinghe is te typeren als een gebied van contrasten en dynamiek. Door de eeuwen heen heeft het gebied te maken gehad met overstromingen en oorlogen. De verdronken dorpen van Saeftinghe en de restanten van de Staats-Spaanse Linies zijn daar stille getuigen van. De bewoners hebben er een gezond wantrouwen tegen het gezag aan over gehouden, en een hoge mate van zelfredzaamheid. Denk aan de grensoverschrijdende (!) smokkelroutes en de populariteit van streekheld Reinaert de Vos. Bezoekers kunnen hier nog steeds de ongeremde kracht van de natuur ervaren, met direct daarnaast het industriële geweld van de haven. Het is een landschap vol dramatiek, niet bedoeld voor bange mensen. Maar het is ook een fascinerend landschap, dat uitdaagt tot bezoek en volop ruimte biedt voor onverwachte initiatieven en spannende belevingen.
Positionering
Tijdens een eerste workshop met streekholders vanuit verschillende achtergronden en organisaties zal tot een preciezere definiëring van de identiteit en de kernwaarden worden gekomen. Centraal daarin staat de vraag: wat is echt uniek voor dit gebied en waarin onderscheidt het zich van
andere gebieden? De gezamenlijk benoemde identiteit wordt daarbij ook getoetst aan de markt.
De waarde van het ‘aanbod’ wordt getaxeerd en het onderscheidend vermogen ten opzichte van andere, concurrerende bestemmingen wordt verkend. Tevens zal afstemming plaatsvinden met de gebiedsmarketing voor Zeeland (Land in Zee), Havenland, Geopark Scheldedelta, gemeenten Hulst, Beveren, St Gillis-Waas en Stekene en andere overlappende of aangrenzende gebieden.
Verhaallijnen
Uiteindelijk wordt de gekozen positionering uitgewerkt in een aantal krachtige verhaallijnen. Dit
zijn als het ware verschillende hoofdstukken of personages in het verhaal van het Grenspark.
Alle grensparkprojecten en verwante ontwikkelingen moeten op verschillende manieren of vanuit verschillende perspectieven dit grotere verhaal vertellen. Enkele voorbeelden van verhaallijnen zijn: de veerkrachtige delta, de mens en het water, het verhaal van de Antwerpse haven, de smaak van het landschap EN sporen van de Tachtigjarige Oorlog.

Start typing and press Enter to search