1. Natuurwaarden
1. Wij willen de natuurwaarden en de ecologische kwaliteiten van het kerngebied van ongeveer 4.700 hectare groot zodanig beschermen en versterken, dat het uitgroeit tot het grootste brakwaterschor van West Europa. Centraal daarin staan de doelstellingen:

• het herstel van de vogelbiodiversiteit
• optimalisatie van de estuariene natuur
• eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden.

2. Betekenis voor de streek
Het versterken van de natuurwaarden willen wij hand in hand laten gaan met het vergroten van de betekenis voor de streek, aan beide kanten van de grens, rondom het centrale natuurkerngebied. Concreet streven we naar de

• de mogelijkheden voor natuurbeleving
• de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van de streek
• de leefbaarheid van de dorpen
• de duurzaamheid en de biodiversiteit van de landbouw
• de economische vitaliteit en dynamiek.

1. Natuurwaarden
1. Wij willen de natuurwaarden en de ecologische kwaliteiten van het kerngebied van ongeveer 4.700 hectare groot zodanig beschermen en versterken, dat het uitgroeit tot het grootste brakwaterschor van West Europa. Centraal daarin staan de doelstellingen:

• het herstel van de vogelbiodiversiteit
• optimalisatie van de estuariene natuur
• eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden.

2. Betekenis voor de streek
Het versterken van de natuurwaarden willen wij hand in hand laten gaan met het vergroten van de betekenis voor de streek, aan beide kanten van de grens, rondom het centrale natuurkerngebied. Concreet streven we naar de

• de mogelijkheden voor natuurbeleving
• de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van de streek
• de leefbaarheid van de dorpen
• de duurzaamheid en de biodiversiteit van de landbouw
• de economische vitaliteit en dynamiek.

1. Natuurwaarden
1. Wij willen de natuurwaarden en de ecologische kwaliteiten van het kerngebied van ongeveer 4.700 hectare groot zodanig beschermen en versterken, dat het uitgroeit tot het grootste brakwaterschor van West Europa. Centraal daarin staan de doelstellingen:

• het herstel van de vogelbiodiversiteit
• optimalisatie van de estuariene natuur
• eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden.

2. Betekenis voor de streek
Het versterken van de natuurwaarden willen wij hand in hand laten gaan met het vergroten van de betekenis voor de streek, aan beide kanten van de grens, rondom het centrale natuurkerngebied. Concreet streven we naar de

• de mogelijkheden voor natuurbeleving
• de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van de streek
• de leefbaarheid van de dorpen
• de duurzaamheid en de biodiversiteit van de landbouw
• de economische vitaliteit en dynamiek.

1. Natuurwaarden
1. Wij willen de natuurwaarden en de ecologische kwaliteiten van het kerngebied van ongeveer 4.700 hectare groot zodanig beschermen en versterken, dat het uitgroeit tot het grootste brakwaterschor van West Europa. Centraal daarin staan de doelstellingen:

• het herstel van de vogelbiodiversiteit
• optimalisatie van de estuariene natuur
• eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden.

2. Betekenis voor de streek
Het versterken van de natuurwaarden willen wij hand in hand laten gaan met het vergroten van de betekenis voor de streek, aan beide kanten van de grens, rondom het centrale natuurkerngebied. Concreet streven we naar de

• de mogelijkheden voor natuurbeleving
• de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van de streek
• de leefbaarheid van de dorpen
• de duurzaamheid en de biodiversiteit van de landbouw
• de economische vitaliteit en dynamiek.

Start typing and press Enter to search